Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Pobočky

Meziměstí

Základní umělecká škola v Meziměstí funguje jako pobočka ZUŠ Broumov už přes 20 let. Za tu dobu už vychovala hezkých pár žáků, z nichž se mnozí úspěšně uplatnili i při dalším studiu na středních a vysokých školách uměleckého či pedagogického typu. Svými častými pravidelnými koncerty, zejména v sálku ZUŠ, a občasnými výstavkami dětí přispívá již dlouho k obohacení a zkvalitnění kulturního života v Meziměstí.

Přestože příprava do hodin naší školy je jistě svým způsobem náročnější a tím se liší od docházky do běžných zájmových kroužků, děti sem chodí většinou rády. O zájmu navštěvovat naši školu svědčí i fakt, že bývá pro svou dobrou úroveň a komorní vstřícné prostředí vyhledávána nejen dětmi okolních vesnic, ale i Broumova, Police, Teplic aj. Dochází sem něco kolem 70 žáků, což je zhruba pětina celkového počtu žáků kmenové ZUŠky v Broumově.

Vyučujeme zde hudební a výtvarné obory, konkrétně hře na klavír, všechny zobcové flétny - sopránová, altová a tenorová, dále na kytaru a hře v menších komorních seskupeních, i hudební teorii, to vše u Ludmily Zemanové, (někteří žáci po zvládnutí základů pokračují v Broumově na dechové nástroje jako je příčná flétna, trubka, klarinet aj.), dále se zde začíná nově vyučovat sólový zpěv u Markéty Šrůtkové, hře na el. klávesy a sopr. flétny u Hlaváčkové, a zastoupen zde je také výtvarný obor vedený Renatou Šrůtkovou. V rámci této školy se po léta konala nejen zmíněná pravidelná vystoupení žáků provázená výstavkami žákovských prací, ale i zdejšího Komorního pěveckého sboru dospělých pod vedením Ludmily Zemanové, a to nejen v divadle a prostorách školy, ale také v krásných a akusticky působivých prostorách blízkého kostela ve Vernéřovicích.

Máte-li zájem a chcete se informovat blíže o studiu na naší škole, kontaktujte nás přímo ve škole. Můžete také využít Dny otevřených dveří konané většinou některý den v květnu nebo červnu. Doba přihlášení k docházce je nejvhodnější vždy před zahájením pololetí, tj. červen a zač. září, nebo leden. Informovat se zde ale můžete i kdykoliv během školního roku.

Teplice nad Metují

V budově ZŠ Teplice nad Metují je vyučován hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor. Pod vedením Mgr. Ladislava Šikuta tato pobočka nabízí výuku hry na klavír, elektronické klávesové nástroje, zobcovou flétnu, kytaru, bicí nástroje a zpět. Dalšími vyučujícími jsou Dana Dvořáková, Bohumil Machek, Mgr. Klára Pavlová (výtvarný obor) a Jan Holek (literárně-dramatický obor).

Vernéřovice

Pobočka Vernéřovice, sídlící v budově ZŠ a MÚ, nabízí žákům výuku hry na klavír, elektronické klávesové nástroje, zobcovou flétnu a hudební nauku. Vyučujícím je Stanislava Hlaváčková.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008