Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Historie školy

Škola byla založena 1. 9. 1951 jako Lidová škola umění. Vedením školy byl pověřen učitel houslí Hanuš Fiedler, ten byl záhy odvolán. Správcem školy se do dubna následujícího roku stává Josef Chmelař a střídá ho již v roli ředitele Karel Chvoj.

Škola se původně nacházela na náměstí v budově bývalého Café Herzog, provozovala pobočku v Polici nad Metují a učilo se zde pouze hře na klavír a housle. Škola se během let postupně rozrůstala o nové obory, žáků a učitelů přibývalo.

Roku 1954 nastupuje jako ředitel Alois Krejčí. V té době školu navštěvuje 130 žáků a učí zde 5 učitelů. Školní rok 1961–1962 zahajuje nový ředitel Václav Kovář, žáků je již 211 a učitelů 7. Roku 1962 je v Lidové škole umění zřízen nový obor – literárně dramatický, rok poté obor výtvarný a od roku 1968 obor taneční. Aloise Krejčího roku 1964 střídá na pozici ředitele Josef Chmelař.

Roku 1971 nastupuje jako ředitel Josef Vlášek. Téhož roku založil pěvecký sbor Stěnavan , který funguje dodnes. Roku 1975 dochází k rozšíření výtvarného oboru o fotografické oddělení, školu navštěvuje 315 žáků ( z toho 230 obor hudební, 55 taneční a 30 výtvarný). Josef Vlášek odchází do starobního důchodu začátkem roku 2003 a od března 2003 nastupuje ředitel Rudolf Vogel, kterého střídá od září 2012 současný ředitel Štěpán Přibyl.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008