Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Výtvarný Výtvarný obor

V základním studiu usiluje výtvarný obor ZUŠ v Broumově o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

Snažíme se rozvíjet výtvarné cítění a myšlení – žák vnímá podněty, přemýšlí o nich, dává jim tvar a do svého projevu vkládá vlastní výpověď.

Nadaným žákům poskytujeme znalosti a dovednosti – zájemce připravíme k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením. 

 

Učebny výtvarného oboru se nacházejí na Staré radnici v Broumově (Mírové náměstí, patro nad Komerční bankou)

Výuka probíhá skupinově.

 

Ve výtvarném oboru nabízí ZUŠ Broumov dvě studijní zaměření:

Ateliér výtvarné kultury a tvorby

(vyučující Petr Staněk)

Výtvarná tvorba

(vyučující Renata Šrůtková)

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008