Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Taneční Taneční obor

Taneční průprava, taneční praxe, klasický tanec, současný tanec

  • Barbora Hovorková

Taneční obor je určen dětem všech věkových kategorií. Cílem TO ZUŠ Broumov je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí.

Absolvent oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech. TO poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povolání, pro které je kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem.

V rámci studia vyučujeme soubor klasického tance a soubor současného tance.

Studium tance na ZUŠ je nezastupitelnou přípravou ke studiu na taneční konzervatoři.

Vyučované oblasti – zaměření

Taneční průprava

Rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění

Taneční praxe

Má za úkol připravit taneční skladby pro veřejná vystoupení nebo soutěže. Taneční praxe zdokonaluje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Do výuky je zařazen i meziročníkový soubor.

Klasická taneční technika

Výuka je zaměřena k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka.

Současný tanec

S pomocí nejrůznějších technik (body condition, contemporary, základy jazzové techniky) rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů. Samozřejmou součástí předmětu je taneční improvizace.

Taneční obor se účastní mnoha celostátních i mezinárodních tanečních soutěží a pravidelně jezdí na letní soustředění.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008