Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

 

Taneční  Taneční obor

Taneční průprava, taneční praxe, klasický tanec, současný tanec

Vyučující Barbora Hovorková

Taneční obor je určen dětem všech věkových kategorií. Cílem  oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.

Taneční obor poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povolání, pro které je kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem.

V rámci studia vyučujeme soubor klasického tance a soubor současného tance. Studium tance na ZUŠ je nezastupitelnou přípravou ke studiu na taneční konzervatoři.

 

Vyučované oblasti – zaměření

Taneční
průprava


Rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění.

Taneční
praxe


Má za úkol připravit taneční skladby pro veřejná vystoupení nebo soutěže. Taneční praxe zdokonaluje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Do výuky je zařazen i meziročníkový soubor.

Klasická taneční
technika


Výuka je zaměřena k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka.

Současný
tanec


S pomocí nejrůznějších technik (body condition, contemporary, základy jazzové techniky) rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů. Samozřejmou součástí předmětu je taneční improvizace.

Taneční obor se účastní mnoha celostátních i mezinárodních tanečních soutěží a pravidelně jezdí na letní soustředění.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008