Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Smyčcové nástroje

  • Ilona Vogelová – housle, viola
  • Lenka Klusáčková - violoncello
  • Josef Krečmer - violoncello
  • Anna Vančáková - housle, viola
Smyčcovými nástroji rozumíme strunné nástroje, u kterých se struny rozechvívají pomocí smyčce. Předchůdci smyčcových nástrojů, jak je dnes známe, jsou středověké nástroje, jako byly např. fidula nebo rubeba, a velkou tradici měly také v Asii. Dnešními nejrozšířenějšími nástroji smyčcové skupiny jsou housle, které jsou nejmenší a mají nejvyšší tón, viola, violoncello a kontrabas, který je naopak největší a vydává nejnižší tón. Všechny tyto nástroje se vyskytují v nejrůznějších hudebních žánrech a stylech. Jsou neodmyslitelnou součástí symfonických orchestrů, zároveň je však můžeme nalézt i v uskupeních hrajících country, folk, jazz, blues, rock, pop apod. Právě do modernějších stylů pronikají v dnešní době i v podobě elektronických smyčcových nástrojů, které jsou odvozeny od těch původních. Na naší ZUŠ mohou žáci navštěvovat výuku hry na housle, violu, violoncello i kontrabas a v začátcích studia mohou využít nástrojů vhodné velikosti, od malých osminových nástrojů až po velké. V průběhu studia se účastní různých interních i veřejných vystoupení a jsou zapojováni do komorních souborů na naší škole. Všechny vyučované nástroje mají žáci možnost si v počátcích studia od naší školy zapůjčit.

Housle

Housle jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách g, d1, a1, e2. Jsou nejmenším, ale zároveň nejznámějším strunným nástrojem z rodiny smyčcových nástrojů. Je to jeden z nejčastěji využívaných nástrojů vůbec a mnoho skladatelů mu věnovalo nemalou část své tvorby. Hráči na housle tedy nacházejí široké uplatnění ať už jako sóloví hráči, tak v komorní hře, symfonických orchestrech a folklorních souborech. Velkou tradici mají housle v lidové hudbě, ale využití najdou v žánrech a stylech všeho druhu.

Viola

Viola je součástí „rodiny“ strunných smyčcových nástrojů. Stavbou je podobná houslím, má rovněž čtyři struny laděné v čistých kvintách (c, g, d1, a1), nicméně je cca o čtyři centimetry delší a smyčec má naopak o něco kratší. Její tón je oproti houslím méně průrazný, zato opět velice nezaměnitelný svou barevností a melancholičností. Viola vyplňuje tónový prostor mezi houslemi a violoncellem – barva tónu ji předurčuje k harmonickému podbarvování sólových houslových partů v komorní hře (zejména smyčcovém kvartetu). Je však přítomna v obsazení všech typů smyčcových orchestrů a uplatňuje se i jako svébytný sólový nástroj, ačkoli mu není věnováno tolik sólové literatury jako houslím.

Violoncello

Violoncello, zkráceně také jen cello, je dalším ze strunných smyčcových nástrojů. Vzniklo zvětšením tvaru houslí a původně se vyskytovalo v několika velikostech, s různým počtem strun a bylo bez bodce – drželo se pevně mezi koleny. Dnešní violoncello má čtyři struny laděné po kvintách a zní o oktávu níž než viola (C, G, d, a), při hře se sedí a nástroj je opřený o zem výsuvným bodcem. Zvuk nástroje je velmi sytý a nejvíce se přibližuje k tónu lidského hlasu, a tudíž je i pro lidské ucho nejpříjemnějším nástrojem. Cello se hojně využívá jako sólový nástroj, ale je zároveň součástí každého symfonického i komorního orchestru, smyčcových kvartet apod. V současnosti je také nezřídka využíváno i v populární hudbě.

Kontrabas

Kontrabas je největší strunný smyčcový nástroj. Stejně jako třeba housle nebo viola vznikl přibližně koncem 16. století, oproti nim má ovšem rozdílné ladění, a to v čistých kvartách. Kontrabas má nejčastěji čtyři struny, ale v symfonických orchestrech se často používají i pětistrunné. Při hře na kontrabas, který se podobně jako violoncello opírá o zem bodcem, se stojí nebo sedí na speciální židli. Zvuk kontrabasu svou hlubokou frekvencí tmelí tóny ostatních smyčcových nástrojů a bez něj není možné dosáhnout úplného a dokonalého zvuku orchestru nebo kapely. Proto se traduje, že „basa tvrdí muziku“. Kontrabas má široké uplatnění od sólových partů přes komorní soubory až po orchestry. Má své nezaměnitelné místo jak v klasické hudbě, tak ve folkloru, country i jazzu.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008