Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Hudební Pěvecké oddělení

Klasický, populární a sborový zpěv:

  • Romana Rošková
  • Iva Hlaváčková
  • Michaela Jeklová

V současné době mívají děti málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj hlas.

V naší základní umělecké škole se snažíme žákům předat lásku ke zpěvu a hudbě. Učíme je základním pěveckým dovednostem a vedeme je k tvořivé hudební práci, což znamená zapojit se do kulturních akcí školy, města Broumova a jeho okolí. Účastníme se různých pěveckých soutěží, kde máme dobré výsledky (soutěž ve zpěvu ZUŠ, Karlovarský skřivánek, Novopacký slavíček, Slavíci ve školní lavici Brno).

Žáci se mohou seznámit s různými žánry. Vyučuje se zde klasický, sborový a populární zpěv.

Pokud rádi zpíváte a chcete se zpěvu věnovat na vyšší úrovni nebo máte zájem hlásit se na pedagogické či jiné školy uměleckého charakteru, máte možnost se přihlásit.

Těšíme se na nové zpěváky – nejen v sólovém, ale i ve sborovém zpěvu.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008