Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Hudební Pěvecké oddělení

Klasický, populární a sborový zpěv:

  • Romana Rošková
  • Iva Hlaváčková
  • Michaela Jeklová

Lidský hlas je nejpřirozenějším a nejstarším hudebním nástrojem, který si stále nosíme s sebou. V dnešní době však děti ke zpěvu nejsou od mala tak vedeny, jak tomu bylo dříve např. při zpěvu lidových písní, nemají tolik příležitostí ke zpívání a často neumějí správně používat svůj hlas. V naší škole se snažíme žákům předat lásku ke zpěvu a hudbě. Učíme je základním pěveckým dovednostem a vedeme je k tvořivé hudební práci. K tomu se pojí účast na různých koncertech a kulturních akcích nejen v rámci města Broumova, ale i jeho širokého okolí. Žáci se každoročně účastní několika pěveckých soutěží, jako je soutěž ZUŠ ve zpěvu, Karlovarský skřivánek, Novopacký slavíček, Slavíci ve školní lavici Brno apod. Na naší škole se vyučuje zpěv klasický a populární, v rámci pěvecké hlasové výchovy, a zpěv sborový.

Pěvecká hlasová výchova

U žáků navštěvujících hodiny pěvecké hlasové výchovy, tedy sólového zpěvu, se snažíme, aby si osvojili správné pěvecké návyky a aby technika jejich zpěvu vycházela z maximální přirozenosti. Probíraný repertoár vždy přizpůsobujeme věku a schopnostem dítěte. Výuka sólového zpěvu má široké žánrové zaměření. Žáci jsou vedeni ke klasické průpravě, nicméně po zvládnutí základů pěvecké techniky, správných pěveckých a dechových návyků rozšiřujeme výuku i o populární zpěv. Při něm se učí žáci rovněž zpívat na mikrofon a vystupovat s hudebními doprovody (tzv. „half play playbacky“) nebo s hudebními uskupeními naší školy (kapely, orchestry). Všichni zpěváci studující sólový zpěv navštěvují rovněž hodiny sborového zpěvu.

Sborový zpěv

Studijní zaměření sborový zpěv je na naší škole rozděleno do tří sborů, kam jsou žáci zařazováni podle stáří a podle svých schopností a dovedností. První dva jsou přípravné pěvecké sbory a jsou určeny mladším zpěvákům. Děti se v nich seznamují s problematikou sborového zpěvu a osvojují si základní hudební principy, dovednosti a rozšiřují si hudební obzor. Podstatný je také rozvoj spolupráce ve skupině. Starší a zdatnější žáci pak pokračují v pěveckém sboru určeném pro již hudebně zkušenější a vyspělejší zpěváky. Všechny naše sbory se podílejí na vystoupeních pořádaných ZUŠ Broumov, ale i na dalších kulturních akcích, soutěžích a zájezdech, zejména do sousedního Polska.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008