Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Literarni  Literárně-dramatický obor

Dramatická a literární výchova, přednesová praxe, režie...

  • Vladislava Hajnová

Cílem studia v LDO je vychovat z žáků jedince, kteří budou sebevědomí v jednání a komunikaci se svým okolím.

Žáci se budou učit empatii, otevřenosti, komunikaci, kreativitě, soustředění, umění naslouchat, pohotovému jednání, improvizaci, spolupráci v kolektivu, vedení kolektivu, umění vcítit se do druhého, být přístupný odlišnému názoru, pozitivnímu příjímání kritiky. 

Budou tak připraveni pro celou škálu možných budoucích povolání např: zdravotník, pracovník v sociálních službách, pedagog, právník, manager, novinář a další. Během studia se u žáků výrazně zlepší mluvený a psaný projev, slovní zásoba a kreativita.

LDO lze také považovat za přípravu ke studiu oborů herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie nebo ke studiu na pedagogických či filozofických fakultách.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008