Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Klávesové nástroje

  • Danuše Dvořáková - klavír
  • Stanislava Hlaváčková - klavír, EKN
  • Marek Tutko - klavír
  • Michaela Jeklová - klavír
  • Ladislav Šikut - klavír, EKN, cembalo, chrámové varhany
  • Ludmila Zemanová - klavír
Do skupiny klávesových nástrojů řadíme ty, pro jejichž ovládání je zapotřebí klaviatura. Na naší škole patří toto oddělení k jednomu z největších. Zájemci si mohou vybrat ze studia hry na klavír, cembalo, varhany či elektronické klávesové nástroje (keyboard). Žáci tohoto oddělení mají široké uplatnění ať už jako sóloví hráči, tak jako členové komorních uskupení či jako doprovod jiných sólových hráčů. Svou nezaměnitelnou roli však hrají i v kapelách různých žánrů. I u této skupiny může naše škola nabídnout možnost zapůjčení některých typů nástrojů domů.

Klavír

Klavír je jedním z nejrozšířenějších a nejvyhledávanějších nástrojů vůbec. Jeho historie je dlouhá – od klavichordu, předchůdce klavíru, z něhož se vyvinuly současné nástroje, nás dělí více než půl tisíciletí. Jedná se o vícehlasý nástroj, a tím studentům umožňuje získat dobrý harmonický přehled a tónovou představivost. Výuka klavíru se realizuje dle nejrůznějších klavírních škol a využívá velkou základnu klasické i moderní klavírní literatury. Klavír má uplatnění napříč hudebními styly a žánry především jako nástroj sólový, ale i doprovodný. Žáci se pravidelně účastní koncertů v rámci ZUŠ i mimo ni a ti nejlepší z nich reprezentují naši školu dále na klavírních soutěžích.

EKN – elektronické klávesové nástroje

Klávesy, neboli keyboard, jsou elektronický, obvykle digitální klávesový nástroj vybavený automatickými doprovody, generátory rytmů a dalšími doplňky. Keyboardy patří mezi standardní a cenově nejdostupnější elektronické klávesové nástroje. Výuka EKN je úzce spjata s výukou hry na klavír. Žáci si při studiu vyzkouší širokou škálu žánrů – nejen hudbu klasickou, ale i populární a taneční. Posléze nacházejí uplatnění nejen jako sóloví hráči, ale také jako součást jazzových či beatových kapel nebo orchestrů.

Varhany (přípravný nástroj klavír, EKN)

Varhany jsou největší hudební nástroj světa s nejbohatší škálou barevnosti zvuků. I proto někdy bývají označovány jako „královský nástroj“. Při hře na varhany využívá hráč všech čtyř končetin a měl by nejdříve projít začátečním studiem hry na klavír nebo na klávesy. Varhany mají za sebou bohatou historii, díky níž mají v dnešní době využití jak v církevní, tak světské hudbě. Je to zejména sólový nebo doprovodný nástroj, ale můžeme se s ním setkat i v orchestru. Naše škola má pro výuku varhan k dispozici dva nástroje: jednoduchou elektronickou nápodobu jedno-manuálových varhan s pedálnicí ve třídě ZUŠ a středně velké digitální dvou-manuálové varhany s pedálnicí na Staré radnici v Broumově. Žáci však mají příležitost si v průběhu studia vyzkoušet i hru na píšťalové varhany přímo v kostelích celého Broumovska.

 

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008