Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Dechové nástroje dřevěné

  • Zdeněk Ryba – saxofon, klarinet, příčná flétna, zobcová flétna
  • Rudolf Vogel - klarinet, saxofon, zobcová flétna
  • Josef Krečmer - zobcová flétna
  • Bohumír Machek - zobcová flétna
Dechové hudební nástroje můžeme rozdělit na dřevěné a žesťové. Dřevěné dechové nástroje jsou ty, kde zvuk vzniká rozechvěním plátku nebo nárazem o hranu otvoru. Jak již název napovídá, původně se jednalo o nástroje vyrobené ze dřeva, nicméně některé moderní nástroje jsou vyrobeny z jiných materiálů, jako je tomu např. u saxofonu nebo příčné flétny. Naše škola nabízí studium zobcové flétny, příčné flétny, klarinetu a saxofonu. Žáci se neučí pouze sólové hře na nástroj, ale jsou zapojováni i do souborů v rámci ZUŠ a účastní se soutěží a vystoupení v Broumově i jeho okolí. Všechny vyučované nástroje mají žáci možnost si od školy v počátcích studia zapůjčit.

Zobcová flétna

Zobcová flétna je jedním z nejstarších nástrojů, jehož rozvoj jako sólového nástroje byl nejvíce patrný v období renesance a baroka. Nicméně i v současné hudbě ji skladatelé využívají v oblasti vážné hudby, folku, ale i jazzu. Výuka začíná na sopránové zobcové flétně a žáci se v průběhu studia mohou seznámit i s hrou na altovou, tenorovou či basovou flétnu, kterých se využívá zejména v komorních souborech. Zobcová flétna je vhodná i jako přípravný nástroj pro ostatní dechové nástroje jak dřevěné, tak žesťové. S výukou na zobcovou flétnu mohou děti začít již od pěti let věku.

Příčná flétna (přípravný nástroj - zobcová flétna)

Příčná flétna se řadí do kategorie dřevěných dechových nástrojů, ačkoliv dnes se tyto flétny vyrábějí téměř výhradně z kovu. Od zobcové flétny se liší nejen materiálem, ale zejména stylem držení a nátisku – tedy tím, jak se do flétny fouká. Příčná flétna je jedním z nástrojů, který je především v klasické hudbě hojně využíván jak pro sólové hraní, tak v komorních souborech či symfonických orchestrech. Můžeme se s ní ovšem setkat i v žánrech populární hudby, např. v moderním jazzu, rockových kapelách či folku.

Klarinet (přípravná nástroj - zobcová flétna)

Klarinet je jednoplátkový dřevěný dechový nástroj, jehož název pochází z italského slova clarinetto, neboli „malá trubka“. Zvuk klarinetu ve vyšších polohách totiž připomíná zvuk trubky. Klarinet má široké využití v sólové i komorní hudbě. Je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech: klasická hudba, jazz, lidová hudba, dechovka, folk a další. Výuka probíhá na nejčastěji používaný B klarinet, který je vyroben z grenadilového dřeva s kovovou mechanikou a plastovou či kaučukovou hubičkou. Ta je opatřena třtinovým plátkem, který hráč rozechvívá svým dechem.

Saxofon

Saxofon je dalším ze skupiny jednoplátkových dřevěných dechových nástrojů. V dnešní době se ovšem vyrábí nejčastěji z mosazi. Slyšet ho můžeme převážně v populární hudbě, jazzu, swingu, blues a rock´n´rollu. V klasické hudbě ho nalezneme také, ale spíše v té novodobější. Výuka na nástroj začíná zpravidla na alt saxofon, nicméně kromě něj existuje mnoho dalších druhů saxofonů. Alt a tenor saxofon jsou jednou ze základních složek big bandů.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008