Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Bicí nástroje

  • Zdeněk Záliš
  • Bohumír Machek
Bicí nástroje, nazývané též perkuse, jsou pravděpodobně nejstarší a také nejobsáhlejší skupinou hudebních nástrojů. K tvorbě zvuku dochází pomocí úderů do nástroje, třesením či škrábáním. Nejstarší bicí nástroje mají velkou tradici v hudbě primitivních národů, ale v dnešní době jsou v modernějším pojetí neodmyslitelnou součástí mnoha hudebních žánrů. Jelikož v posledních letech roste zájem o výuku populární hudby, roste přirozeně i zájem o hru na bicí nástroje. Nejde jen o bicí soupravu, ale součástí výuky je i seznámení s tzv. skupinou melodických bicích – jako jsou zvonkohra, xylofon, marimba aj. – a s ostatními perkusemi – jako jsou bonga, konga, kastaněty, tamburína, triangl a další zvukově barevné nástroje patřící do této skupiny. Oddělení bicích nástrojů na naší škole je vybaveno velkou řadou kvalitních nástrojů a žáci jsou v průběhu studia vyučováni jak sólové hře, tak jsou zapojováni rovněž do skupinové výuky, hry v kapelách a dechovém orchestru ZUŠ. Své dovednosti si pak mají možnost ověřit na různých interních i veřejných koncertech v rámci regionu i mimo něj. I některé nástroje z této skupiny mají žáci možnost si od naší školy zapůjčit domů.

Bicí souprava a ostatní perkuse

Bicí souprava je stěžejním bicím nástrojem, se kterým se žáci postupně seznamují a učí se jej ovládat celý. Důležité je připomenout, že nejpodstatnější je postupně zvládnout koordinaci všech čtyř končetin současně. Ne nadarmo se říká, že bicí jsou srdcem každé kapely a že kapela hraje tak dobře jako její bubeník. V hodině se žáci učí správnému držení těla, paliček a posazení u nástroje, koordinaci pohybů, vnímání a procvičování rytmu atd. Bicí v kombinaci s basovou linkou tvoří základ (tzv. „groove“) veškeré populární, rockové, jazzové a taneční muziky. A právě všem těmto stylům se mohou žáci na naší škole naučit. Kromě bicí soupravy se žáci seznamují i s dalšími bicími nástroji, včetně nástrojů melodických.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008