Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

  Ateliér výtvarné kultury a tvorby

Vyučující Petr Staněk

Vyučované předměty

  • Výtvarná tvorba a teorie
    • Případně dějiny umění a kultury (od 5. ročníku I. stupně)

Charakteristika

Studium v Ateliéru výtvarné kultury a tvorby poskytuje komplexní rámec v oblasti výtvarného vzdělávání.
Ideou a specifikem „Ateliéru“ je úzké propojení vlastního tvoření a vizuální teorie.
V daném studijním zaměření tvoří teorie a praxe společnou, vzájemně se prolínající cestu výtvarného školení. Žák se učí poznávat výtvarnou problematiku v širším kontextu – formou aktivní (kreativní) činnosti se učí výtvarnému jazyku, osvojuje si ho a používá coby uměleckého prostředku ke komunikaci a k vlastnímu (osobitému) vyjádření.
Doplňující teoretický „protipól“ slouží především jako nezbytná pomůcka k nabývání nových informací, k ověřování praktických poznatků, k chápání i tříbení vědomostí a zkušeností.

Teorie je rovněž nenahraditelným průvodcem v počátečním hledání.
V rámci skupinové výuky uplatňujeme individuální přístup, kdy žáky vedeme dle jejich vlastních potřeb a zájmu...
Studium prvního a druhého stupně žáci ukončí absolventskou prací.
Kromě přípravy k talentovým zkouškám na výtvarně zaměřené školy je „Ateliér“ schopen poskytnout i přípravu ke středoškolským a vysokoškolským zkouškám z oblasti kulturní historie, dějin umění a studia architektury.

Petr Staněk

Mobil +420 731 157 231
E-mail stanek@zusbroumov.cz

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008