Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

O spolku Notička

Cíle spolku

  • Zajištění vyšší propojenosti školy a rodičů ve společném úsilí o vzdělání a výchovu dětí, snaha o zlepšení spolupráce školy a rodiny
  • Podpora vzdělávacích, kulturních i jiných aktivit školy, které přispívají k dalšímu osobnostnímu rozvoji dětí
  • Podpora mimořádně nadaných žáků
  • Pomoc a podpora při účasti žáků jednotlivých oborů ZUŠ Broumov na soutěžích
  • K zabezpečení cílů jedná Notička, z.s. se ZUŠ, společenskými organizacemi a veřejnými institucemi
  • Spolupráce s jinými soubory, tělesy a zajišťovaní recipročních akcí

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

občanský spolek rodičů a učitelů Notička, z.s. při ZUŠ Broumov vykonává svou činnost od ledna roku 2012 a každoročně Vás začátkem každého školního roku žádá o příspěvek 50 Kč na dítě, které navštěvuje ZUŚ.

Zaplacením ročního příspěvku 50 Kč, které je dobrovolné, se automaticky stáváte členem tohoto spolku, čímž máte nejen možnost kontroly nad tím, kam Vaše peníze putují, ale především získáváte možnost na pravidelných schůzkách, konaných zpravidla jednou za dva měsíce, prezentovat nápady, návrhy nebo myšlenky na rozšíření a obohacení činnosti spolku a také přicházet s podněty na věci, se kterými nejste spokojeni.

Spolek, v jehož vedení jsou jak rodiče žáků, tak učitelé, si dává za cíl především zlepšení vztahů a zjednodušení komunikace mezi rodiči a školou, a podílet se organizačně i finančně (granty, sponzorské dary, příspěvky) na aktivitách, které úzce souvisí s posláním základní umělecké školy, ale již sahají jak nad rámec výuky, tak nad rámec finančních možností.

Spolek získává finanční prostředky jak v grantové oblasti, tak od sponzorů. Každoročně spolek žádá Město Broumov o dotaci určenou na provoz spolku, která bývá kladně vyřízena a pro rok 2019 je ve výši 20.000 Kč. Díky těmto obdrženým finančním prostředkům a také příspěvkům od Vás rodičů byl např. v tanečním oboru umožněn nákup kostýmů a finanční pomoc na dopravě a startovném u několika soutěží, jak pro hudební obory, tak pro obor pěvecký a výtvarný.

Za všechny reakce, ať již pozitivní či negativní, budeme velice vděčni, neboť jsou důležité a nezbytné k dosažení výše zmíněného cíle.

Veškeré informace o termínech schůzek, činnosti a hospodaření spolku bude možné nalézt na webových stránkách ZUŠ Broumov – v sekci Notička.

 

V případě projevení zájmu o zasílání informace o termínu konané schůzky mě kontaktujte na adresu marflo@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení a přízeň

 

Markéta Flousková
rodič a předseda Notička, s.z.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008