Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

ZUŠ Broumov - závěr školního roku

ZUŠ Broumov - závěr školního roku

Vysvědčení na ZUŠ Broumov

Milí rodiče, kolegové a žáci, přátelé naší školy,

tento školní rok na naší ZUŠce přinesl nám všem spoustu hodnotných zážitků a prožitků, které jsme společně sdíleli nejen na půdě školy, ale též ve veřejném prostoru našeho města.

Každoročním startem jsou pro nás Svatováclavské slavnosti a průvod sv. Václava – tradiční troubení a bubnování v průvodu dozajista dokresluje středověkou atmosféru a přináší našim žákům nejen zkušenosti, ale i poznání řemesla a jedné z úloh těchto slavnostních nástrojů. Pomyslně tak započínáme rok tématikou středověkého období, kdy byla muzika, tak jak ji dnes známe, ještě v plenách.

Od středověku do klasického období jsme se pak přesunuli za tónů pěvců, sboru a orchestru při České mši vánoční, která se u nás v Broumově v kostele sv. Petra a Pavla těší velké účasti posluchačů a při níž se společně ladíme na dobu Vánoc.

Třídní koncerty se konají jak v prvním, tak i v druhém pololetí. Vystupují na nich žáci se sólovou skladbou, za případného doprovodu klavíru či jiných nástrojů, ale též v souborech.

Právě souborová či skupinová hra patří mezi prioritu ve výuce na naší škole. Naše kapely, sbory a orchestry můžete vidět nejen na třídních koncertech, ale také na Koncertech kapel.

Secvičit repertoár chce nějaký čas, ať už jde o sólový přednes, nebo o skupinovou hru. Některé skladby jsme s žáky nacvičovali již od září a to třeba z důvodu účasti na soutěžních kláních. Tento rok naši žáci soutěžili mezi žesťaři, klavíristy a mezi tanečními orchestry. Příprava a účast na soutěžích našim žákům, ale také nám, přinesly zkušenosti a radostné momenty. Detailněji jsme se soutěžním úspěchům věnovali v předchozím čísle.

Naše škola se zhostila organizace okresního kola soutěže houslistů, které se konalo 20. března v Opatských sálech Kláštera Broumov. Co však obnáší taková akce? Od zajištění porotců, administrace přihlášek, nalazení klavíru - přes nastěhování elektrických pian pro možnost rozehrávky korepetitorů či vyzkoušení si skladby ještě před samotným soutěžním vystoupením - po informování soutěžících přímo na místě, či vlídné slovo podpory. Soutěž a její zázemí by měly být připraveny tak, aby soutěžícím nepřidělávaly starosti, ale byly jejich oporou a povzbuzením k nejlepšímu výkonu. Věříme, že tak, jako se daří hezky a úspěšně organizovat soutěže v sousedních městech, se i nám podařilo vytvořit komfort, příjemnou atmosféru a umožnit našim začínajícím a nadějným muzikantům předvést své dovednosti v plné míře.

Školní rok věnujeme též osvětové a náborové činnosti mezi dětmi. Účastníme se náborů přímo v broumovských školách, nebo též organizujeme prezentační akce. Na naší škole již proběhly dny otevřených dveří a také přijímací zkoušky. Pokud byste ještě rádi přihlásili svou ratolest ke studiu na naší škole, kontaktujte nás pro více informací.

Přirozená obroda tříd přináší také absolventy. Tento rok absolvovali žáci a žákyně z tanečního, hudebního, ale též výtvarného oboru při závěrečných akcích. Taneční obor odstartoval tematicky laděným vystoupením Cesta kolem světa v Dřevníku, hudební obor představil své absolventy na Koncertu absolventů v Opatských sálech Kláštera Broumov a výtvarný obor Vernisáž výtvarných prací - pokud byste si rádi prohlédli výtvory našich výtvarníků, můžete navštívit Výstavu prací žáků VO v sále Staré radnice.

Toto vše by však nebylo možné bez podpory rodičů a rodin, kolegů, veřejnosti, dalších institucí v našem městě, samotného Broumova a všech, kdo se s námi podílejí na kultivaci ducha, kultury a společného prostoru. Rádi bychom tak poděkovali rodičům za oporu žákům při studiu, vám, kteří s námi trávíte společná vystoupení, a také všem, kteří se podílejí na spolupráci při konání výuky či samotných školních vystoupeních. Děkujeme.

V tomto školním roce se s posluchači rozloučíme vystoupením na Broumovské pouti, která připadá na poslední školní den 28. června.

Přejeme všem příjemný závěr školního roku.
Vaše ZUŠ Broumov

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008