Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Vánoční koncert ZUŠ Broumov

12. 12. 2023 Sál Infocentra Broumov

Na Vánočním koncertě se vám představili žáci a učitelé ze všech našich oborů. O výzdobu scény se zasloužil obor výtvarný, večerem provázel obor literárně-dramatický a v několika vystoupeních se představily též obory taneční a hudební.


Panu starostovi Arnoldu Vodochodskému děkujeme za úvodní slovo a podporu našeho snažení.
Městu Broumov děkujeme za poskytnutí zázemí, ale také technického zajištění. Děkujeme též Tomáši Cirklovi za ozvučení a osvětlení v průběhu večera.
Poděkování chceme vyjádřit i všem příznivcům z řad veřejnosti a rodičů, kteří podporují naši práci třeba jen přítomností na koncertech, ale také například motivováním našich žáků podávat výkony, ze kterých se můžeme všichni těšit.


Celý večer zdokumentovala Eliška Palhounová, její fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách v sekci Fotogalerie.
Záznam koncertu můžete sledovat na našem Youtube kanále.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_YThE783so&ab_channel=ZU%C5%A0Broumov


Za ZUŠ Broumov
Martin Ptáček

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008