Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ BROUMOV

ZUŠ Broumov slaví úspěchy se svými "dechaři" a v kvalitě vzdělávání postupuje stále výše.

Školní rok 2017 – 2018 je pro základní umělecké školy celé ČR ve znamení soutěží, což se týká i hry na dechové nástroje. Broumovská ZUŠka vyslal do prvních (okresních) kol celkem 20 soutěžících – 5 žáků za dřevěné dechové nástroje (příčná flétna, klarinet, saxofon) a 15 žáků za žesťové dechové nástroje (trubka, lesní roh, baryton, pozoun). Velkým úspěchem bylo, že do krajských kol postoupilo celkem 9 „dechařů“ z broumovské ZUŠky, tedy takřka polovina našich reprezentantů.

Krajské kolo „žesťů“ se konalo 21. a 22. března v královéhradecké ZUŠ Habrmanova a krajské kolo „dřev“ 26. a 27. března v Opatských sálech broumovského kláštera. Bylo pro nás ctí, že ZUŠ Broumov mohla být pořadatelem této části organizačně velmi náročné soutěže. Ve dvou dnech se na pódiu vystřídalo více než 120 soutěžících! Velké díky patří i Klášteru Broumov za poskytnutí soutěžních prostor a nemalou pomoc a vstřícnost při organizaci soutěže.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo oznámení výsledků a postupů do ústředních (celostátních) kol a následně i krásná umístění. Za dechaře postoupily nejmladší trumpetistky: sedmiletá Anička Vyhnálková (1. místo v I. kategorii ústředního kola!), devítiletá Nikolka Kleprlíková (2. místo ve II. kat. ústředního kola) a osmnáctiletá hráčka na příčnou flétnu Damaris Machková (cena za účast). Ústřední kolo ve hře na dechové nástroje probíhalo od 3. do 6. května v Praze – Břevnově v ZUŠ J. Hanuše.

Všem upřímně blahopřeji a velice děkuji kolegyním a kolegům za přípravu svých svěřenců na všechny soutěže, pak korepetitorům a také rodičům za výbornou spolupráci.

Umělecké soutěže nezřídka vyvolávají názorové rozkoly mezi umělci samotnými a často se diskutuje o pravém významu a smyslu jejich pořádání. Hodnocení uměleckého výkonu nese spoustu specifik a hlavně subjektivní dojem, což se těžko vyjadřuje body nebo čísly. Sám jsem v Praze na ústředním kole slyšel desetiletou trumpetistku, která svým uměleckým procítěním a vyjadřovacími schopnostmi daleko převyšovala všechny hráče z celého soutěžního dne. Postihla ji ovšem velká tréma – tu a tam se jí neozval ten pravý tón, ale hudebnost tím až tolik neutrpěla. Ze soutěže si však odvezla 3. cenu. Neváhal jsem a kontaktoval jejího vyučující s prosbou o předání vzkazu – chvály a ať se nenechá umístěním jakkoliv odradit a hudbě ať se věnuje naplno.

Možná si říkáte, proč zde uvádím takový příklad. Je to proto, abych vyjádřil svůj pohled na věc, který snad sdílí i nemálo učitelů ZUŠek. Soutěže by neměly být v uměleckém vzdělávání a v umění vůbec nějakou prioritou a měřítkem. Jejich smysl vnímám hlavně jako příležitost k setkávání (žáků, učitelů, ředitelů škol, rodičů soutěžících), načerpání inspirace a předávání zkušeností. Dobré umístění je tomu všemu bonusem...

Žáci ZUŠ Broumov se v letošním školním roce zúčastnili soutěžních klání také v dalších soutěžích a i jiných oborech (např. tanečním). O těch se dozvíte z jiných článků. Sledujte také naše internetové stránky www.zusborumov.cz, nebo stránky na Facebooku, kde se dozvíte nejen o našich akcích a úspěších.

Jsem rád, že broumovské ZUŠ se daří plnit nezastupitelný úkol týkající se kultivace dětí a mládeže v našem regionu.

Štěpán Přibyl, ředitel ZUŠ Broumov.

-----------------------------------------------------------------------------

Úspěchy žáků ZUŠ Broumov v celorepublikových pěveckých soutěžích

V pátek dne 27.4. proběhlo v Turnově ústřední (celostátní ) kolo pěvecké soutěže Základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu. Naši  ZUŠ reprezentovaly ve své kategorii Jitka Uhnavá, která získala čestné uznání a Damaris Machková, která obdržela krásné 3. místo. Obě jsou žákyně ze třídy Romany Roškové.

V sobotu 28.4. proběhlo v Litoměřicích semifinálové kolo pěvecké soutěže v popovém a jazzovém zpěvu Little star 2018. V kategorii nejmladších zpěváků (36 soutěžících) se do finále mezi osm nejlepších probojoval z naší zušky 10 letý Tomáš Čejka. V kategorii  "C" nejstarších zpěváků bojovala Martina Zimmermannová, která sice nic nezkazila, ale na finálové kolo to nestačilo. Finálové kolo proběhlo v pátek dne 11.5. v hlavním sále Kulturního centra v Litoměřicích od 18 hodin. Předsedkyní  poroty byla herečka a zpěvačka Zora Jandová a celé klání moderoval herec Lumír Olšovský. Tomáš Čejka zazpíval s klavírním doprovodem píseň Marka Ztraceného Ztrácíš a získal speciální ocenění poroty. Herečka Jandová byla z jeho výkonu nadšená a řekla, že v jeho podání píseň získala krásný jiný rozměr a že by se Tom měl hudbě věnovat určitě dále.

Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za spolupráci učitelům, korepetitorům, žákům i z velké části rodičům.

(ZUŠ)

-----------------------------------------------------------------------------

Tanečnice ze ZUŠky - Kóči ze Sudet - informují

Žákyně ze 4., 5., 6. a 7. ročníku tanečního oboru ZUŠ Broumov pod vedením Barbory Hovorkové předvedly mimořádný výkon na soutěžní přehlídce žáků tanečních oborů ZUŠ v Červeném Kostelci. Přehlídka se konala 28. března a zúčastnilo se ji mnoho uměleckých škol. Malé tanečnice získaly s choreografií "Děkuji" diplom za technickou připravenost a tanečnost, umístily se ve zlatém pásmu a postoupily do krajského kola.

To proběhlo 17. dubna v Hronově a pořadatelem byla hronovská ZUŠ. Z krajského tanečního klání si děvčata z Broumova odvezla diplom za účast. "Jsme rády za příležitost se soutěže zúčastnit. Tancem žijeme a těšíme se především z radosti, která vyplývá z naší snahy, zájmu a spolupráce".

Blahopřejeme všem dívkám a přejeme mnoho dalších skvělých úspěchů jak jim, tak i nadějné slečně učitelce.

Rády bychom vás srdečně pozvaly na Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Broumov, které proběhne v sobotu 2. června od 18 hodin v sále Dřevník v areálu klášterní zahrady broumovského kláštera.

Kóči ze Sudet

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008