Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ: DĚJINY UMĚNÍ nebo VÝTVARNÁ PRAXE

Již pátým rokem nabízí výtvarný obor naší základní umělecké školy také studium pro dospělé od 18 let. Zájemci o výtvarnou kulturu si mohou vybrat ze dvou předmětů: kresby a malby nebo dějin umění. Výuka probíhá skupinově, 1 x týdně v učebně výtvarného oboru, který sídlí ve Staré radnici na Mírovém náměstí (patro nad Komerční bankou).

Zatímco ucelený blok přednášek z dějin umění je rozvržen do jednoho školního roku (z důvodu příprav studentů na maturitu či přijímací zkoušky na VŠ) a lze se přihlásit již od 17 let, kresbu a malbu lze navštěvovat i více let.

 Hodiny "kresby" probíhají vždy ve středu od 17:15 do 18:45 hodin, "dějin" zpravidla ve čtvrtek (možno však i v pondělí) od 17:00 do 18:30 hodin. Bližší informace podá Petr Staněk (tel.: 777 34 31 35, mail: manifest@centrum.cz).

Uzavírka přihlášek do školního roku 2016 - 2017 je v pátek 16. září 2016. Těšíme se na váš zájem!

Petr Staněk, učitel výtvarného oboru ZUŠ Broumov.  

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008