Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

STŘÍBRNÉ PÁSMO pro Dechový orchestr ZUŠ Broumov

Je sobotní ráno a téměř přesně 24 hodin od výjezdu Dechového orchestru ZUŠ Broumov na ústřední kolo soutěže vyhlášené MŠMT 2014 právě pro dechové orchestry z celé ČR. V historii ZUŠ Broumov tak poprvé v historii školy podařilo propracovat se s podobným tělesem do celostátního kola a ještě navíc důstojně reprezentovat a umístit se ve stříbrném pásmu, tedy na 2. místě. Účast na takové soutěži je především dobrá pro motivaci, konfrontaci s ostatními ZUŠkami ve všech krajích, žáky, pedagogy a získat tak přehled o tom, jak "to" dělají tam někde za kopečky. Což by mělo být zásadní hledisko u soutěží ve všech oborech! Podle mého názoru je soutěž z tradice úzce zaměřena na "českou dechovku", která má neustále své velké zastoupení na Moravě. Letovice - moravské město nedaleko Brna - je tradičním pořadatelem vrcholu této soutěže již řadu let a tradice "moravské (české) dechovky" se do repertoáru moravských orchestrů. kterřch bylo na celostátním kole nejvíce - a vůbec do pohledu na to, jak by měl takový dechový orchestr vypadat a co by měl hrát a konec konců i do složení poroty - zásadně promítá. Jsem na své svěřence hrdý, byť se nám nepodařilo zahrát soutěžní skladby tak jako třeba na koncertech v Broumově a v Polici nad Metují. Za půl roku práce = spolupráce(!) zde v našem Broumově vznikl orchestr, který sdružil 16 schopným mladých lidí, kteří do jednoho pochopili, jak je důležité přidat ruku k dílu, podpořit jeden druhého a bojovat za společnou smysluplnou věc. Děkuji všem kolegům (žákům :-)) z DO ZUŠ Broumov a jejich rodičům a pedagogům. Také děkuji všem, kteří nám fandí a všem, kteří se alespoň na chvilku zamyslí nad podstatou základního uměleckého vzdělávání.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008