Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Soutěžní úspěchy ZUŠ Broumov

ZUŠ Broumov se zúčastnila soutěže žesťů, klavíristů a tanečních orchestrů.

Celostátní soutěž komorní hry Vidnava 2023

Mezi již tradiční akce komorních souborů ZUŠ Broumov patří celostátní soutěž konaná každoročně na podzim v severomoravské Vidnavě.
Ve školním roce 2023-2024 se tato soutěž konala 19. října a ZUŠ Broumov zde reprezentovala 2 komorní tělesa:

Kategorie 1a: Žesťové duo    - Kryštof Pleticha (trubka), Vojtěch Pelán (tuba)
Kategorie 2a: Brass duo        - Anna Vyhnálková (baryton), Adam Vyhnálek (tuba)

Oba soubory podaly skvělé výkony a uprostřed velké konkurence získaly ve svých kategoriích stříbro.
Moc blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci nejen naší ZUŠ, ale také města Broumov!

Za sekci žesťů
Lenka Němcová

Soutěž klavíristů

I když jsme si byli vědomi, že v tomto školním roce nemáme mezi klavírními žáky výrazného talenta, do klavírní soutěže EOS ZUŠ jsme se přece pilně pustili. Našli se totiž 4 vhodní žáci ochotní se zúčastnit, je to výborná výzva a je velmi poučné sledovat průběh soutěže.
Pro učitele i žáky to znamená často práci navíc, protože nacvičit vůbec nějak soutěžní repertoár může být náročné vzhledem k předepsané minutáži, natož pak nacvičit jej na úrovni.

Velké plus bylo, že v jednom případě měla naše žákyně Emma Valášková i vlastní velmi pěknou skladbu, za což obdržela zvláštní cenu.
Celkově se v tomto ročníku okresního kola soutěže ve hře na klavír zúčastnilo v rámci celého okresu nejméně žáků za posledních mnoho let, nicméně konkurence byla těžká.

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír se konalo v ZUŠ Náchod 12. března.

Jak se umístili naši žáci:

I.      Kategorie        - Eliána Machková (p. uč. Marek Tutko) - 2. místo
                                  - Magdaléna Musilová (pí. uč. Danuše Dvořáková) - 2. místo
IV.  kategorie        - Emma Valášková (p. uč. Ladislav Šikut) 2. místo
V.    kategorie        - Martina Musilová (pí. uč. Danuše Dvořáková) – 3. místo

Jako člen poroty musím říct, že porota všem soutěžícím přála, poměrně jsme se shodovali v bodování a porady probíhaly hladce a rychle.
Velké poděkování patří ZUŠ Náchod za připravené pohoštění pro účinkující i porotu.

Za klavírní oddělení
Ladislav Šikut

Soutěžní přehlídka tanečních orchestrů

Ti z vás, kteří jsou příznivci taneční hudby a naší školy, jistě zaznamenali již na několika akcích v Broumově i mimo něj orchestr Popular Melody Band, momentálně v big-bandovém posazu.

Poslední koncert, který jsme zahráli, se uskutečnil 15. března v Polici nad Metují v Kolárově divadle díky pozvání ZUŠ Police nad Metují. Tento společný koncert repertoárem naplnila dvě tělesa, aby se v brzké době mohla neomylně projevit na soutěžích orchestrů.

S Bandem jsme se soutěže zúčastnili a zároveň navštívili Kulturní centrum v Týništi nad Orlicí a místní ZUŠ, kde se konala soutěžní přehlídka - byl to vskutku den plný krásných výkonů a milých muzikantských shledání.

Popular Melody Band vystoupil ze začátku a za své výkony byl odbornou porotou ohodnocen bronzovým pásmem.
Rádi bychom poděkovali porotcům i organizátorům soutěže, zejména pak panu Pavlu Plašilovi, řediteli ZUŠ Týniště nad Orlicí, který soutěž se svou školou zaštiťoval.

Popular Melody Bandu přeji hodně zdaru, radost z muziky a děkuji, že společně s žáky a rodiči můžeme pracovat na skladbách, které tříbí nejen tělo, ale i ducha.

Tolik květnový soutěžní speciál, děkujeme za podporu společného úsilí.
Fotografie ze soutěží naleznete na našich stránkách či Facebooku školy.

Za ZUŠ Broumov
Martin Ptáček

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008