Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

1. kolo prodlouženo do 19. 6. 2020 / Přihlášky podávejte elektronicky na WWW.IZUS.CZ

PŘIHLÁŠKY DO VŠECH OBORŮ PODÁVEJTE ELEKTRONICKY PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU www.izus.cz

  • TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 4. 5. – 11. 5. 2020
  • PŘIHLÁŠKU VYPLNÍ RODIČ / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
  • Ve druhé polovině května zkontaktujeme telefonicky rodiče žáků, kteří podali přihlášku
  • Podle situace (co bude a co nebude povoleno) domluvíme s rodiči další postup

TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM A NA SPOLUPRÁCI!

Vedení Základní umělecké školy Broumov

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008