Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Přijímací řízení ZUŠ Broumov

Všichni uchazeči o studium v ZUŠ Broumov a jejích pobočkách byli v 1. i v 2. kole přijati. Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků o kontaktování vedení školy z důvodu domluvení zařazení do tříd jednotlivých učitelů.

Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008