Banner
Hudební oborHudební obor

Hudební obor

VýtvarnýVýtvarný obor

Výtvarný obor

TanečníTaneční obor

Taneční obor

Literárně-dramatickýLiterárně-dramatický obor

Literárně dramatický obor

Organizační pokyny od pondělí 12. dubna 2021 na ZUŠ Broumov

Od pondělí 12. dubna 2021 je na ZUŠ Broumov umožněno:

  1. Prezenční forma studia žáků hudebního oboru ve smyslu „jeden na jednoho“ (učitel + žák).

  2. Individuální konzultace ve smyslu „jeden na jednoho“ (učitel + žák) v oborech – výtvarném, tanečním, literárně-dramatickém. Zde je nutná úzká spolupráci s vyučujícími a s ohledem na provozní možnosti školy (zejména časová kapacita v kombinaci s distanční formou studia) domlouvat případné individuální konzultace přímo s vyučujícími telefonicky/emailem na konkrétní termín.

 

Veškerá výše zmíněná prezenční výuka a individuální konzultace budou probíhat za mimořádných hygienických a bezpečnostních opatření.

  • Do budovy školy mohou vstupovat pouze zaměstnanci školy a žáci.

  • Všichni účastníci výuky – tedy žáci a učitelé včetně všech ostatních zaměstnanců školy jsou povinni nosit v prostorách školy (včetně poboček) ochranu úst a nosu (respirátor/roušku).

  • Dbát zvýšené hygieny: důsledné mytí rukou, používání dezinfekce, větrání, dodržovat (pokud možno) bezpečné rozestupy…

  • Při jakémkoliv podezření na respirační chorobu (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota…) bude žákům, nebo zaměstnancům školy vstup do budovy odepřen.

Organizace výuky:

Z důvodu možných termínových konfliktů daných rozvrhů distanční či rotační výuky v ZŠ/SŠ vs. ZUŠ, bude nutné domluvit a aktualizovat termíny výukových hodin. Proto žádám rodiče o pochopení a úzkou spolupráci s jednotlivými učiteli.

  1. Veškerá kolektivní a skupinová výuka v prezenční formě není prozatím dovolena a probíhá distanční formou.

 Základní umělecká škola Broumov
V Kopečku 89
55001 Broumov - Nové Město
IČ: 66289351

Štěpán Přibyl, DiS.
Ředitel školy
+420 739 058 710
pribyl@zusbroumov.cz 

Kancelář vedení
+420 491 521 169
Ekonomický úsek
+420 491 521 008