O škole

Současnost

V současnosti vyučuje na škole 31 učitelů. Ke dni 1. 9. 2013 bylo přihlášeno 500 žáků:

Obor:

  • hudební: 335
  • taneční: 65
  • výtvarný: 102
  • literárně dramatický: 4

Prezentace školy

Škola se na veřejnosti prezentuje v mnoha podobách:

  • V případě hudebního oddělení zejména formou interních přehrávek v sále ZUŠ a vystupování na koncertech i festivalech.
  • Žáci oddělení tanečního získávají ocenění na soutěžích v okrese, kraji i v Praze.
  • Práce našich mladých výtvarníků se pravidelně objevují na samostatných výstavách i v rámci vernisáží jiných umělců.
  • A divadelní soubor zaznamenal velký úspěch s originální adaptací "Kytice" Jaromíra Erbena.

V současné a nedávno minulé době škola pořádala řadu zajímavých kulturních akcí s mezinárodní účastí - Mezinárodní folklórní festival na Střelnici (2004), II. folklorní festival – advent (2005), Roztančená zahrada sbližující mezinárodní (2010), Svatováclavské slavnosti a Festival umění a mládeže „Zahrada 2“ (2011).

Ve školním roce 2008/2009 ZUŠ Broumov zahájila tvorbu Školního vzdělávacího programu (ŠVP), čímž škola vstoupila do reformy a související tvorby školních vzdělávacích plánů. Hlavním koordinátorem ŠVP byl jmenován Štěpán Přibyl, DiS.

V roce 2009 dochází k podepsání smluv o spolupráci s Gymnáziem Nowa Ruda – Drogoslav a s kulturním střediskem MOK Nowa Ruda.